Djuren

På gården finns det Highland Cattle, Highand Cattle-korsningar samt korsningar med tunga köttraser som charolais och limousin, totalt ca 700 djur. Korsningsdjur innebär att man har korsat olika raser. Hos moderdjuren används mjölkras som grund för att de ska få en god mjölkkapacitet vilket är av stor vikt för att kalven ska växa bra. Mjölkrasen har korsats med limousin, simmental eller charolais.

Gemensamt för alla djuren är att de spelar en nyckelroll i arbetet med att hålla viktiga marker, såsom naturbetes-marker och naturreservat, öppna och därmed bevarandet av den biologiska mångfalden. De tåliga Highland Cattle betar på de magrare markerna medan korsningskorna betar på de bättre markerna.

Alla djuren är ute på betesmarkerna från april till oktober-november, därefter tas korsningskorna hem till stallarna där de får gå i stora halmströdda boxar och har fri tillgång till grovfoder, d v s hö och/eller ensilage (konserverat gräs), samt morötter. Highland Cattle däremot går ute hela året men under vintermånaderna samlas de ihop på betesmarker där de har tillgång till ligghallar och tillskottsutfodras med grovfoder.

Kalvarna går tillsammans med sina mammor tills de är ca 7 månader gamla. En del av kalvarna säljs på hösten till kollegor för vidare uppfödning. De kalvar som behålls föds upp i stallar där de får gå i stora halmströdda boxar och har fri tillgång till grovfoder, d v s hö och/eller ensilage (konserverat gräs), samt morötter. På så sätt kan de vila och äta när de vill. Det är endast de mindre kalvarna som får kraftfoder under en kortare period för att få igång tillväxten. Genom en naturligt långsam uppfödningstakt får man ett saftigt och smakrikt kött. Tjurarna är slaktfärdiga vid 18-20 månaders ålder.

Highland Cattle
Highland Cattle, även kallad skotsk höglandsboskap, är en härdig ras som har sitt ursprung i Skottlands högländer och sannolikt är ättling till den europeiska uroxen. De har funnits mycket länge i Skottland och har anpassats till utevistelse i ett hårt klimat, men är i övrigt relativt opåverkade av avelsurval.

Highland Cattle är snälla och har ett bra lynne, och är i sig själva nyfikna men ändå inte närgångna. Det är en av de raser som har lättast att kalva, med en låg kalvdödlighet. Och det finns inga andra raser som är så bra mödrar som Highland Cattle. Det är roligt att se hur andra mödrar tar hand om och är snälla vid varandras kalvar, där ”kalv dagis” är vanligt.

Det finns inga bättre buskröjare än Highland Cattle och de betar bra på magra marker. Korna är av lättare typ och klarar även de lite blötare markerna utan att skada växtsvålen på exempelvis strandängar. De betar även många växtarter som andra ratar.

Charolais
Charolais är ursprungligen en fransk köttras, varifrån de största importerna kom till Sverige under slutet av 1960-talet. Rasen känns lätt igen då de är enfärgade med vit till gulvit nyans samt är storvuxna med kraftig och robust kroppstyp. Charolais har starka tillväxtanlag, högt foderutnyttjande samt ett högt slaktutbyte

Limousin
Limousin är en köttras som har sitt ursprung i det centralfranska höglandet och de första djuren kom till Sverige 1970. Kännetecknande för rasen är den gyllenbruna färgen och en lång väl musklad rygg samt en muskulös bakdel. Utmärkande för limousin är lätta kalvningar, högt foderutnyttjande och högt slaktutbyte.