Om Brunnby Boställe!

Brunnby Boställe ägs av Lunds Stift och arrenderas sedan 1982 av Ingemar Bengtsson och Eva Gottberg. När vi startade drevs gården traditionellt med mjölkkor, spannmål, potatis och grönsaker. Vi startade med 11 uppbundna kor men 1985 valde vi att bygga om till lösdrift både för djurens och vår egen skull. Som mest hade vi 110 mjölkkor.

I slutet av 80-talet ökade mängden betesmarker och ett samarbete med länsstyrelsen inleddes för att restaurera vissa marker som var igenväxta vilket var anledningen till att vi började med köttkor. 1995 köptes 12 st Highland Cattle in för att ta hand om de mest igenväxta markerna.

År 2000 kom vi till en punkt där vi var tvungna att ta ett beslut om huruvida vi skulle fortsätta med mjölkkor eller inte. Att fortsätta med mjölkkor skulle kräva stora investeringar så vi valde att satsa på köttkorna istället. Idag har vi 270 köttkor plus ungdjur varav 60 st är Highland Cattle och de betar på olika marker runtom i kullabygden.

I september 2008 öppnade vi vår gårdsbutik för att på så vis kunna förädla en del av vår produktion. När vi väl kommit igång med butiken tog det inte lång tid innan vi insåg att vi behövde bredda sortimentet med gris och lamm vilket resulterade i att vi 2009 började föda upp både utegrisar och lamm.